Voorbereiding huis verkopen

Zelf huis verkopen met Digimakelaars, de voorbereiding

Een goede voorbereiding bij zelf je huis verkopen via NVM makelaar en internetmakelaar
Digimakelaars maakt het hele verkooptraject stukken makkelijker.
Daarom is het handig om de volgende documenten op te zoeken, deze
kunnen van pas komen bij het invoeren van de woning, maar zeker ook tijdens het
verkooptraject. Je hebt namelijk een informatieplicht naar de koper. Wij raden je dan ook
aan om de volgende documenten aan de mogelijke koper te tonen en eventueel een
kopie te overhandigen. Deze documenten dien je in ieder geval te laten zien aan onze
makelaar, die de woning komt opnemen. Je kunt ze ook – en nog liever – uploaden in je eigen
online dossier op Move.nl

Het eigendomsbewijs
Ook wel akte van levering genoemd. Dit is een akte waarin de eigendom aan jou
overgedragen werd bij aankoop van jouw woning. Deze heb je ondertekend op het
kantoor van een notaris.

Tekeningen van de woning
Plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten van de bouw en eventuele verbouwingen
van de woning. De maatvoering is erg belangrijk. Kopers willen exact weten hoeveel m2
woonoppervlakte er wordt aangeboden. Daarom rekenen wij de oppervlaktes uit aan de
hand van de norm NEN2580. De makelaar zal bij je thuis enkele maten van de tekeningen
controleren.

Overige akten
Brieven of andere documenten die betrekking hebben op de woning die je verkopen wilt.
Als deze er zijn dan is het belangrijk om deze er ook bij te nemen. Dit kan bijvoorbeeld
een akte zijn waarin je een stuk tuin (ver)koopt of hebt verkocht, afspraken die je met buren
over een schutting hebt gemaakt, of (bouw) vergunningen van de gemeente.

Documenten bij een appartement
Bij een appartement heb je te maken met een Vereniging van Eigenaren, deze heeft een
aantal stukken opgesteld die je nodig hebt bij het verkopen van een appartement. Indien
je deze niet hebt, kan je deze opvragen bij de administrateur van jouw vereniging van
eigenaren:
-notulen van de laatste 2 vergaderingen
-akte van splitsing
-het huishoudelijk reglement
-het meerjaren onderhoudsplan (MJOP)
-de balansen en begrotingen van de afgelopen 2 jaar
-het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel

Een voormalige olietank
Indien er een tank voor olieopslag op jouw perceel aanwezig is (geweest), dien je een
saneringscertificaat van de tank en de grond te overleggen.

Bij overlijden
In dit geval heb je een verklaring van erfrecht nodig.

Bij scheiding
De boedelverdeling, of akte van verdeling

Garantiebewijzen
Van apparatuur, nieuwe dakbedekking of woningen jonger dan 10 jaar zijn allerlei
garantiebewijzen afgegeven, deze garanties kunnen vaak worden overgedragen aan de
nieuwe eigenaren.

Bij ruilverkaveling of dijkverbetering
Papieren die je van het waterschap of andere overheden hebt ontvangen.

Energielabel
Het energielabel is verplicht bij verkoop  vanaf 1 januari 2015. Op de site van de Rijksoverheid
vind je de laatste stand van zaken m.b.t. het energielabel.
Het voorlopige energielabel krijg je begin 2015 thuisgestuurd. Je kunt je voorlopige label ook
vinden op zoekuwenergielabel.nl
Je energielabel definitief laten maken voor verkoop kan op energielabelvoorwoningen.nl
Daarbij is je DigiD nodig.

Identificatie
Jij en de koper moeten zich tegenover elkaar kunnen identificeren, zorg daarom voor een
kopie van een identiteitsbewijs, dit mag een kopie zijn van een paspoort, rijbewijs of idkaart.
De makelaar valt onder de wet WWFT en moet ook verplicht jouw identiteit verifiëren voor de
definitieve in verkoop name. Dus nog een extra kopie voor de makelaar. Hierop mag je foto en
BSN nummer onleesbaar worden gemaakt, maar wel nadat we je hebben geïdentificeerd.

In Move.nl kun je je ID document veilig uploaden.

Verder is het voor jouw eigen gemak handig om eventueel eerder opgestelde
documenten binnen handbereik te hebben, deze hoef je niet aan de geïnteresseerden te
tonen. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld een taxatierapport dat ooit gemaakt is of
de brochure van de makelaar waarvan je de woning ooit gekocht hebt.